© Powered by SiteSpirit

 
Untitled-1.jpg

Werkwijze

SvV 074.jpg

We werken vanuit meerdaagse programma's. Je verblijft een paar dagen in de Lioba School voor Vrede die huist in een zijvleugel van een Benedictijns klooster. We werken op twee verschillende manieren. We ontvangen groepen en we ontvangen individuele deelnemers.

Groepen bepalen in overleg met de coördinator hun programma. De mogelijkheden lopen hierin uiteen van volledige begeleiding tot zelfstandig verblijf. Onder het menu Kom met je groep staan de mogelijkheden beschreven voor volledige en gedeeltelijke begeleiding.

Individuele deelnemers schrijven zich in voor de programma's die de Lioba School voor Vrede zelf heeft ontwikkeld. We werken met kleine groepen van minimaal 4 tot maximaal 10 deelnemers. Onder het menu Kom individueel staan beschrijvingen van onze programma's. Op de Agenda staat de planning.  

De Lioba School voor Vrede heeft een interreligieus karakter. Dit komt op twee manieren tot uiting. Ten eerste in het ont-dekken van spiritualiteit, één van de drie basiselementen in de School. Hier laten we de invulling voor iedere deelnemer vrij.  We sturen niet aan op de christelijke spiritualiteit omdat wij denken dat God tot ver buiten de kaders werkt die wij als mensen creëren. 
Ten tweede in de ont-moeting tussen religies. Er is veel te bereiken op de weg van vrede als we bereidt zijn om elkaar te ont-moeten. Er ligt een rijkdom in de verscheidenheid en een kracht in de verbondenheid. Ook is er veel te leren op het gebied van conflict en vrede waar dat ontstaan is door religieuze tegenstellingen. Met name de nationale en internationale conflictgebieden waar moslims en christenen toenadering zoeken tot elkaar hebben onze interesse als voorbeeld voor samen bouwen aan wegen van vrede.


Medewerkers

De Lioba School voor Vrede is een stichting en heeft een bestuur. Dit bestuur stuurt de coördinator/begeleider aan. Dit is Anneke Breukel. Zij is contactpersoon voor zowel groepen als individuele deelnemers. Zij heeft een achtergrond in de wereld van training en coaching en is nauw betrokken bij de kloostergemeenschap.

Naast het bestuur en de coördinator zijn er een aantal vaste vrijwilligers actief voor de Lioba School voor Vrede. Zij begeleiden specifieke workshops en/of draaien mee in projectgroepen.


ANBIklein.jpg

Lioba School voor Vrede - Herenweg 85 - 1935 AH - Egmond Binnen - 06-16385083 - info@schoolvoorvrede.nl - ANBI