© Powered by SiteSpirit

 
Untitled-1.jpg

Workshops

Onze workshops duren minimaal 1,5 en maximaal 2,5 uur en hebben het vaste tarief van € 40,- per uur met een minimum van € 75, -ongeacht de groepsgrootte. We bieden op dit moment 8 verschillende workshops aan. Lees ze maar eens door en neem contact op als je meer wilt weten over de mogelijkheden voor jouw groep.
1. Kennismaking - 2. Rots & Water - 3. Naar zee - 4. Bibliodrama - 5 Meditatie - 6. In overleg naar thema bijv. met inzet van schilderen of zang
Zie ook: downloads.schoolvoorvrede.nl

019 Lioba.jpg

1. Kennismaking

Kom je met een speciaal samengestelde groep, dan is het een goed idee om op de eerste avond/middag tijd te nemen om elkaar te ont-moeten. Ont-moeten is één van de drie peilers van de School. Het vraagt de deelnemers om zichtbaar te zijn en te luisteren naar de ander.  Aan de hand van een voorbereidende opdracht gaan we in gesprek over waarden die je richting geven. Inhoudelijk raakt dit een andere peiler van de School, de peiler spiritualiteit. Deze kennismaking om elkaar te ont-moeten is dus gelijk ook een kleine kennismaking met de Lioba School voor Vrede.
Door op deze manier als groep te starten creëer je met elkaar diepgang in het contact en dat is een meerwaarde die gedurende het hele verblijf voelbaar blijft.
Uit deze workshop krijgen we vaak terug dat er onderwerpen aan bod komen die zo wezenlijk zijn maar zo weinig worden genoemd. En dat het verrassend uitnodigend is om het woord te nemen als er naar je geluisterd wordt.


2. Schilderen

Eén van de ambachten in het Liobaklooster is de schilderkunst. Het is een vorm van expressie die iedereen zich eigen kan maken. Vooraf bepalen we een thema dat aansluit op de behoefte  van de groep. Deelnemers kunnen ter voorbereiding eigen teksten en/of materialen meenemen die passen bij het thema. Eenvoudige technische schildertips geven vervolgends voldoende richting om ruim een uur te werken. Na afloop gaan we in de groep bespreken wat er is gemaakt en welke betekenis het voor een ieder heeft.
We horen van deze workshop terug dat mensen zich weer herinneren hoe prettig het is om iets te creëren…"dit zou ik vaker moeten doen". En het is verrassend hoeveel eigenheid er is te ontdekken in dat wat meestal onbewust is gemaakt.


3. Rots & Water

Trek soepele kleding aan en doe je schoenen uit... we gaan lekker fysiek aan de gang. Rots & Water is de naam van een bijzonder trainingsprogramma voor de mentale, fysieke en spirituele krachten die ieder mens bezit.

Rots en Water
    - is een training met een
    - psychofysieke werkwijze
    - is een training met een
    - psychofysieke werkwijze
    - om mensen hun krachtcentrum te laten ervaren en te
    - leren van daaruit te communiceren,
    - met de ander, met je jezelf en met het eeuwige,
    - met een empathische Waterhouding, 
      met een onwrikbare Rots-houding,
      of een afwisseling van die twee.

 Rots staat voor duidelijk, onwrikbaar en krachtig
Water staat voor empathie, meebewegen en zachte kracht.

We hebben uit de training een selectie gemaakt voor deze workshop.  De impact van deze leuke en soms ook confronterende workshop is dat je (her)ontdekt waar je kracht  ligt en hoe je die op ieder moment kunt aanspreken.

Wat we uit deze workshop terughoren is dat mensen het verrassend vinden dat ze enerzijds hun eigen basishouding zo goed herkennen en anderzijds hun persoonlijke grenzen verleggen, mentaal en/of fysiek.


4. Dans & Expressie

Twee begeleiders vragen je mee te gaan op een bewegingsreis die geïnspireerd is door de vijf ritmes. Dit is een dansstijl die is ontwikkeld door Gabriella Roth. Soms gaan de remmen los, of dans je vloeiend, soms dans je verstild, enkel met je gedachte. Het draait niet om techniek maar om vrijheid in beweging, meestal individueel en af en toe in contact met een ander.
In de tweede helft van deze workshop gaan we aan de slag met inspirerende teksten over vrede. Woorden worden omgezet in beweging om van daaruit contact te maken. Een bijzondere werkwijze om te ontdekken dat verschillen kunnen zorgen voor dynamiek… vrede in het klein?
We horen van deze workshop terug dat er vrijheid wordt ervaren in de dans, een gevoel wat soms zo ver weg is. Het tweede deel van de workshop met teksten over vrede geeft bijzondere verbindingen tussen de deelnemers, je ontmoet elkaar...


5. Naar zee

De Lioba School voor Vrede ligt tegen een schitterend duingebied aan. Er lopen verschillende paden door het gebied die alleen bij de kenners bekend zijn.  Samen lopen we door de duinen, een tocht die ons in ruim een uur naar zee brengt.
Op een manier die aansluit bij de eigenheid van de groep laten we aan zee een boodschap voor de wereld achter en wandelen daarna in een half uur (eventueel in stilte) terug naar het Liobaklooster.


6. Monastieke geloften

Spiritualiteit ont-dekken is binnen de Lioba School voor Vrede een centraal thema. Welke plek heeft het in je leven, hoe kan je innerlijke kracht groeien? Een inspirerend voorbeeld van spiritueel leven wordt door de gemeenschap van het Liobaklooster gegeven. Zij leggen de Benedictijnse geloften af.
In deze workshop onderzoeken we de vier geloften. Welke betekenis hebben zij voor een dagelijks spiritueel leven, binnen en buiten de kloostermuren. De geloften blijkend verassend praktisch toepasbaar te zijn.
Na deze verkenningstocht kiest iedere deelnemer een moment uit dat hem of haar geraakt heeft en gaat daarmee beeldend aan de slag. Dit doen we door middel van een schilderopdracht. We sluiten af met het delen van de beeldende verhalen. Door tijdens deze workshop voor een deel in stilte te werken, het verbale los te laten, ontstaat er een verdieping. Je neemt aan het einde iets mee dat je in je dagelijks leven kracht geeft om spiritualiteit handen en voeten te geven.


7. Helden & Inspiratie

De vraag wie of wat jou inspireert in je leven leven, maakt zichtbaar wat voor jou van waarde is. Deze start alleen al levert een zinvolle ont-moeting op.
We gaan een stapje verder, we gaan onderzoeken wie onze helden zijn. Zijn die er nog vandaag de dag. Wat maakt iemand eigenlijk tot een held? Hoever moet iemand zijn/haar nek daarvoor uitsteken en hoeveel mensen moeten geraakt worden?
Een zoektocht waarbij je je verdiept in 'jouw held'.  In het laatste deel van deze workshop worden we uitgedaagd om de held in onszelf naar buiten te laten komen. Waarin wil jij een held zijn, welke grenzen wil je verleggen?  Een workshop waarin je kennis over specifieke mensen verdiept en oog krijgt voor wat bijzonder is in menselijk handelen en tot slot energie krijgt om zelf aan de slag te gaan.


8. Bibliodrama

Stap in een verhaal uit de Bijbel of een ander inspirerend boek waar meerdere personages een rol spelen. Ter voorbereiding op deze workshop nemen we contact met de groep op om af te stemmen welk type verhaal aanspreekt.
Door vanuit één personage een verhaal binnen te stappen krijgt een ogenschijnlijk bekend (Bijbel)verhaal een nieuw perspectief. Ontdek zo dat een eeuwenoud verhaal vandaag nog steeds actueel kan zijn. Wat geeft een karakter aan jou en wat geef jij aan een karakter? Afhankelijk van de wensen van een groep gaan we via gesprekken en/of via spelvormen de interactie met elkaar aan.
In deze workshop ervaar je hoe actueel de verhalen van vroeger zijn en hoe inspirerend het is om samen nieuwe invalshoeken te ontdekken.ANBIklein.jpg

Lioba School voor Vrede - Herenweg 85 - 1935 AH - Egmond Binnen - 06-16385083 - info@schoolvoorvrede.nl -