© Powered by SiteSpirit

 
Untitled-1.jpg

Andere groepen

016 Lioba.jpg

In de weekenden komen onze gasten uit:
- (jongeren) groepen van kerken en parochies.
- studentenpastoraten
- zelfstandige groepen met een eigen programma 


Om diverse redenen kan je voor je groep kiezen voor begeleiding vanuit de Lioba School voor Vrede.
-  Je hebt de reservering geregeld en wil vervolgens graag als deelnemer de
    beleving ondergaan.
-  Je hebt geen tijd om na te denken over de inhoud en besteedt dat dus liever uit.
-  Je mist even de kracht/inspiratie om zelf je groep te begeleiden.  

Bijzonder aan de Lioba School voor Vrede is dat het kloosterbezoek niet een doel op zich is, maar een middel om tot verdieping te komen. Het eventueel bijwonen van de diensten geeft ruimte aan het verlangen om stil te worden en het inspireert om op zoek te gaan naar ieders persoonlijke spirituele weg.  
In een meerdaagse met begeleiding worden vooraf de wensen van de groep doorgenomen. Zo wordt bepaald of er diensten worden bezocht, hoeveel vrije tijd wenselijk is, welke thema's als verdiepend worden beschouwd. Vervolgens maakt de coördinator een plan dat past bij de groep. Met de contactpersoon uit de groep wordt daarna gekeken op welke momenten de groep zelfstandig wil zijn en waar ze in hun programma begeleidt willen worden.  

De meerprijs voor een meerdaagse met begeleiding  ten opzichte van zelfstandig verblijf is afhankelijk van de mate van begeleiding. Die komt neer op zo'n 100 euro per dagdeel begeleiding.
Op de site van het st. Liobaklooster zijn de tijden van de kerkdiensten te vinden, in het programma kan hier rekening mee gehouden worden.

Screen Shot 09-15-19 at 08.40 PM.jpg

ANBIklein.jpg

Lioba School voor Vrede - Herenweg 85 - 1935 AH - Egmond Binnen - 06-16385083 - info@schoolvoorvrede.nl - ANBI