© Powered by SiteSpirit

 
Untitled-1.jpg

Andere groepen

016 Lioba.jpg

In de weekenden komen onze gasten uit:
- (jongeren) groepen van kerken en parochies.
- studentenpastoraten
- zelfstandige groepen met een eigen programma 


Om diverse redenen kan je voor je groep kiezen voor begeleiding vanuit de Lioba School voor Vrede.
-  Je hebt de reservering geregeld en wil vervolgens graag als deelnemer de
    beleving ondergaan.
-  Je hebt geen tijd om na te denken over de inhoud en besteedt dat dus liever uit.
-  Je mist even de kracht/inspiratie om zelf je groep te begeleiden.  

Bijzonder aan de Lioba School voor Vrede is dat het kloosterbezoek niet een doel op zich is, maar een middel om tot verdieping te komen. Het eventueel bijwonen van de diensten geeft ruimte aan het verlangen om stil te worden en het inspireert om op zoek te gaan naar ieders persoonlijke spirituele weg.  
In een meerdaagse met begeleiding worden vooraf de wensen van de groep doorgenomen. Zo wordt bepaald of er diensten worden bezocht, hoeveel vrije tijd wenselijk is, welke thema's als verdiepend worden beschouwd. Vervolgens maakt de coördinator een plan dat past bij de groep. Met de contactpersoon uit de groep wordt daarna gekeken op welke momenten de groep zelfstandig wil zijn en waar ze in hun programma begeleidt willen worden.  

De meerprijs voor een meerdaagse met begeleiding  ten opzichte van zelfstandig verblijf is afhankelijk van de mate van begeleiding. Ter indicatie zie je een voorbeeldprogramma, de onderstreepte onderdelen worden begeleidt vanuit de Lioba School voor Vrede.  De kosten voor dit programma zijn € 300,- (exclusief het etmaaltarief per deelnemer)


voorbeeldprogramma

Vrijdag
17.00               ontvangst
17.30               vespers bijwonen
18.15               avondeten
19.00               uitleg over de plek
19.45               completen bijwonen
20.30               kennismakingsavond
22.00               einde van de dag

Zaterdag
06.30               metten bijwonen
08.00               ontbijten
09.00               de Benedictijnse geloften
11.00               vrije tijd
12.15               sext bijwonen
12.45               warme lunch
14.00               vrij wandelen naar zee
16.00               gesprek met een zuster
17.15               eucharistie bijwonen
18.30               avondeten
19.30               schrijfopdracht over spiritualiteit
21.30               einde van de dag

Zondag
08.00               ontbijten
09.00               lauden bijwonen
10.00               vrije ochtend, ruimte om te wandelen, schilderen, lezen…
12.15               sext bijwonen
12.45               warme lunch
14.00               kring & kaarsevaluatie
15.00               afscheid

ANBIklein.jpg

Lioba School voor Vrede - Herenweg 85 - 1935 AH - Egmond Binnen - 06-16385083 - info@schoolvoorvrede.nl -