© Powered by SiteSpirit

 
Untitled-1.jpg

Voortgezet onderwijs

alfrink 015.jpg

Met diverse scholen hebben we een samenwerking voor leerlingen uit 4 en 5 Havo /VWO. Vaak zijn het de docenten levensbeschouwing die deze projecten opzetten, bijgestaan door docenten die het klooster ook een bijzondere leeromgeving vinden voor jongeren. De meerwaarde die de Lioba School voor Vrede biedt ten opzichte van 'normale' kloosterdagen is de inhoudelijke verdieping. De leerlingen werken tijdens het verblijf  aan hun psychosociale vaardigheden, ze maken kennis met stilte en spiritualiteit en dit zorgt voor onderlinge verbondenheid en persoonlijke groei.


Resultaatgebieden voor de leerling:
- rust in de drukte van presteren
- psychosociale vaardigheden ontwikkelen
- verruimen van je kennis en ideeën over spiritualiteit


Resultaatgebieden voor de school:
- positieve verbinding tussen leerlingen (en docenten)
- ruimte voor moeizaam te uiten emoties
- inhoudelijk sterke werkweken
- aanknopingspunten voor themagroepen op school


Wij adviseren een groepsgrootte van maximaal 12 leerlingen. Als je kiest voor dagbegeleiding vanuit de Lioba School voor Vrede is het haalbaar om met 1 docent te komen. Dagbegeleiding houdt in dat tussen 8.30 en 21.00 de begeleider(s) uit de Lioba School voor Vrede aanwezig zijn en het programma draaien. De eigen docent is aanwezig omdat hij/zij de leerlingen kent, voor hen de sociale structuur bewaakt en eventueel kan zorgen voor een vervolgtraject thuis. De docent is tijdens de maaltijden en van 21.00 tot 8.30 alleen met de groep, in overleg kan ervoor gekozen dat ook 's nachts begeleiding aanwezig is.


Kostenindicatie
Het tarief is per groep verschillend, afhankelijk van tijdsduur en de mate van begeleiding vanuit de Lioba School voor Vrede. Indicatie voor een groep van 12 leerlingen met één docent voor het beschreven voorbeeldprogramma is  € 1700,-
Nieuwsgierig? Neem contact op met de coördinator, ook voor praktische tips over hoe je een meerdaagse vanuit je scholengemeenschap gerealiseerd krijgt.


Voorbeeldprogramma

Dag 1
10.30     Ontvangst, eigen kamer inrichten
11.00     Gesprek over de Lioba School voor Vrede en het Liobaklooster
12.15     Bijwonen van de middagdienst
12.45     Warme lunch
14.00     Wandeling naar zee, met een opdracht
16.00     Reflectie op de opdracht
16.30     Vrije tijd
17.30     Avondmaaltijd
18.30     Voorwerpgesprek over wat jou richting geeft, wat is voor jou belangrijk?
19.45     Laatste dienst van de dag in de Kapel
20.30     Samen iets drinken
21.30     Stilte


Dag 2
06.00     Opstaan voor de eerste dienst van de dag
08.00     Ontbijt
09.00     Schrijfopdracht over spiritualiteit
10.30     Gesprek met een zuster + kleine rondleiding in de expositie en de Kapel
12.15     Bijwonen van de middagdienst
12.45     Warme lunch
14.00    Spel-opdracht - waar ligt voor jou kracht?
16.30     Vrije tijd
17.30     Avondmaaltijd
18.30     Leren mediteren
19.45     Laatste dienst van de dag in de Kapel
20.30     Samen iets drinken
21.30     Stilte


Dag 3
06.00     Opstaan voor de eerste dienst van de dag
08.00     Ontbijt
09.00     Afrondende corveetaken
09.30     Beeldende reflectieopdracht
11.00     Kring&Kaarsevaluatie in de Kapel
12.15     Bijwonen van de middagdienst
12.45     Broodmaaltijd
14.00     Afscheid
ANBIklein.jpg

Lioba School voor Vrede - Herenweg 85 - 1935 AH - Egmond Binnen - 06-16385083 - info@schoolvoorvrede.nl -