Lioba School voor Vrede


Welkom

De stichting School voor Vrede wil activiteiten organiseren waarbij jonge mensen elkaar kunnen ontmoeten in hun wens de wereld een meer vredevolle plek te maken.  Activiteiten voor jongeren in het bijzonder, maar niet alleen voor jongeren. Activiteiten waarbij je kunt ontdekken hoe je vanuit innerlijke kracht van betekenis kan zijn en op jouw unieke wijze bij kunt dragen aan de groei van vrede. En dat je daarin niet alleen staat. Het vraagt moed om tegen de realiteit in te geloven dat vrede kan bestaan; in een mens, in relaties tussen mensen en tussen groepen mensen. De school voor Vrede wil deze moedige mensen betrekken in hun activiteiten. 

De School voor Vrede is een ANBI. Voor meer informatie klik hier

Een korte geschiedenis

Het st. Liobaklooster

De School voor Vrede  heeft haar activiteiten tot eind 2023 gehouden in een vleugel van het st. Lioba klooster in Egmond, een vleugel met twee verdiepingen. 
Ooit had de communiteit van st. Lioba zo'n 60 zusters die leefden, baden en werkten in het klooster in Egmond. Met het stichten van andere kloosters in Europa en later het natuurlijk verloop verminderde dit aantal. Delen van de gebouwen werden niet langer gebruikt.

Droom

In de laatste decennia van de vorige eeuw hadden veel jongeren het moeilijk, ze konden geen zin van leven vinden, waren eenzaam en voelden zich onbetekend. In de communiteit ontstond de droom om deze jongeren de kans te geven zich verbonden te weten in een netwerk van vrede-brengers. Pogingen om anderen dit belangrijke werk te laten organiseren liepen op niets uit. De communiteit zou het zelf moeten doen. 

Ruimte 

De "nieuwbouw" zoals de vleugel sinds de jaren 50 heet werd niet meer gebruikt. Vroeger klonk hier de kadans van het weven op de zes enorme weefgetouwen die hier stonden.  Nu waren de twee andere weverijen op het terrein voldoende. 


De toekomst

Het st. Liobaklooster

Communautair leven in kloosterverband is niet vanzelfsprekend en slechts weinig mensen zoeken nog die weg te gaan. 
Het monasterium st. Lioba bezint zich - zoals altijd - op haar plaats in deze veranderende samenleving. 
Dat vraagt visionair denken en een transitie op meerdere terreinen, waaronder opnieuw een eventuele herbestemming of verbouwing van bestaande gebouwen op het terrein:  de essentie van communautair leven voor ogen houdend antwoord geven op belangrijke vragen die de samenleving stelt, waaronder respect voor de hulpbronnen van de aarde. Daarbij horen energiezuinig en sober leven en gastenontvangst in het verlengde van de Benedictijnse spiritualiteit.

Concreet

Op dit moment is de School voor Vrede zowel een concrete vleugel van het st. Liobaklooster, als de stichting die haar activiteiten ontplooit in die vleugel, die echter oud  is en slecht geïsoleerd. Deze vleugel wordt verbouwd en stopt de naam 'school voor vrede' te dragen. 
De tweede vleugel van het klooster waar nu gasten ontvangen worden, krijgt een andere bestemming.
De verbouwde vleugel van wat nu de 'School voor Vrede' heet zal de enige plek worden voor gastenontvangst. Een plek de tijdgeest waardig is. Deze plek zal de naam 'Tabor' krijgen.


De School voor Vrede 

De stichting School voor Vrede, met inbegrip van het ILM Amanifonds, blijft bestaan. Activiteiten vinden plaats in het vernieuwde gastenverblijf Tabor waar ook de andere gasten van het st. Liobaklooster welkom geheten worden. 


In de tussentijd

De verbouwing van de huidige 'School voor Vrede - vleugel' zal de nodige tijd in beslag nemen.
Zolang de verbouwing duurt, zal het huidige gastenverblijf van het st. Liobaklooster open zijn en zullen er zoveel mogelijk groepen die van oudsher in de 'School voor Vrede' verblijven daar een plek kunnen krijgen. 
Contact opnemen kan via gastenverblijf@liobaklooster.nl