Amani

Amani ILM fonds

Zie voor activiteiten en blog de speciale website voor het Amanifonds


Fonds op naam.

De School voor Vrede in Egmond heeft met het Amani Ineke Lelijveld Mulder fonds de opdracht gekregen om activiteiten, projecten, en programma's te organiseren voor ontwikkeling van vrouwen in de breedste zin van het woord, maar met een zwaartepunt op activiteiten voor vrouwen die in Nederland wonen en afkomstig zijn uit andere culturen.


Amani (Swahili voor Vrede)

Het is een opdracht die we graag aanvaarden, en die ons blij en trots stemt. Ineke Lelijveld, de vrouw wiens naam verbonden is aan het fonds, heeft langere tijd in Afrika gewoond en was in haar leven politiek en sociaal actief in het behartigen van vrouwenbelangen. Zij is enkele jaren geleden overleden, en haar erfgenamen willen haar naam en idealen met het fonds levend houden.


De projecten die we willen organiseren liggen dus op het vlak van bijvoorbeeld

• integratie van vluchtelingenvrouwen in Nederland

• emancipatie van vrouwen in Nederland en eigen land

• ondersteunende vriendschaps netwerk ontwikkelen van vrouwen in Nederland


De middelen die we tot onze beschikking hebben zijn tweeledig:

• ruimte in de School voor Vrede in Egmond met ruimte voor groepsactiviteiten en logies en slaapplaats voor 13 mensen.

• dankzij het fonds financiële mogelijkheden voor de activiteiten.


Het bestuur van de School voor Vrede is zelf "wit en wit opgegroeid in Nederland" . Vandaar dat we vrouwen die ervaring hebben in de Nederlandse maatschappij vanuit een niet-witte culturele achtergrond, vragen met ons mee te denken.

Als je een goed idee voor een mogelijk project hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: info@schoolvoorvrede.nl